Túranapló - 2012 májusSzemle a DK-Alföldön – avagy túra a Nyeregszemlére

(szubjektív útinapló)

Balogh Péter


Résztvevők:

          Bene Sándor – Mirza
          Lajtos Katica – Czudar
          Balogh Péter – Sólyom és Márkus

Nagykörű/Karcag – Ópusztaszer: 160 km/4 nap


2012.05.14. Hétfő

Karcag – Túrkeve
8:00 – 15:00
30-35 km

Sanyi és Katica a Tóth Endre huszárkapitány vezetésével szintén a Nyeregszemlét megcélzó  5 fős csapattal indult – a szokásos indulási nehézségek miatt többször is… Az első nekirugaszkodásban széttört nyerget, s lovat le kellett cserélni, de ahogy a gumimatrac a pumpával az autóba került, ügyesen eltalált a csapat Túrkevére a sakktáblásra csatornázott táj kényszerútjai által (meg)vezetve.
Endre bá’ csapata Mezőtúrig nyomult tovább előre, Sanyiék elfoglalták a táborhelyüket, s magukat a Nimfea Egyesület telepén.


Nagykörű – Túrkeve
14:00 – 20:30
37,7 km

A tervezett vasárnap reggeli indulás rugalmasságát kihasználva hétfőn délelőtt még befejeztem az aktuális új fejlesztésemet: ezúttal szürkemarha bőrből varrtam olyan nyeregalátétet, amely táskák helyett alkalmas a túrán.
A szerelvény igazítás idejét így egyben elhasználtam, de a sokéves túrázási tapasztalat során letisztult pakolási módszertan a továbbiakban felhőtlen, pontosabban zavartalan, ügetést biztosított.
A komptól a Szakállas felé mentem, s onnan Surjánon keresztül Örményesig számomra új úton, ami nagyon bevált. Az Örményes és Túrkeve közti (agrár)sivatag átvágásával régi vágyam teljesült. A lovak meglepő fáradságot mutattak (amit inkább csak az értetlenség vagy az unalmas táj indokolhatott), de sikerült azért sötétedés előtt bevonulnunk a HOTEK erdőbe.

Negatív szúnyoszörny által uralt táj a túrkevei sivatagban

2012.05.15. Kedd

Túrkeve – Cserebökény

57 km

Reggel SRB (Sallai R. Benedek) jó házigazda módjára végigvitt a gazdaságon, s bőséges reggelivel látott el bennünket.  
A mezőtúri városháza
9-kor indultunk, s Túrkeve központján keresztül a Ballai hídnál értük el a Berettyó gátját, amin jó tempóban haladtunk Mezőtúr Alsórészig, ahol apósom pulykapörkölttel és jóféle vörösborral válaszolt megkeresésünkre. (20,7 km, 11:30 – 13:45)

Kettő előtt tudtunk csak tovább indulni, a Hortobágy-Berettyó árvízkapuja után a Körös töltésen mentünk a kompig, ahol a Szarvasi oldalon Kalocsai Richárd egyetemi csoporttársam töltött fel bennünket energiával és információval. (37,5 km, 15:30 – 16:00)

Túl voltunk az előző napi távon, de a lovak nem jeleztek fáradságot. Több ló szívesebben megy együtt, mint kevés, sőt felmerül az emberben a gyanú, hogy a lovakat nem is érdekli a túrák kulturális tartalma, a földrajzi, történelmi összefüggések, amik egy ilyen út során előkerülnek. Hippi tudatú lények, csak fű legyen, meg társaság – nem hiába a ló-nemzetség tudományos neve hippo…

A békésszentandrási duzzasztónál láttuk, hogy végre kerek számban írták ki, hogy mennyit költenek el a rossz rendszer továbbfejlesztésére (1.000.000.000 Ft). Később is több ilyen, az aktuális birodalom számszerűségét nagyszerűsítő, illetve nagyszerűségét számszerűsítő táblával találkoztunk útközben, de azokon fantáziadúsabban válogatott számjegyek hirdették a hős projektorok dicsőségét. Jók ezek a kivetített hangulati elemek a nájlonnal bélelt vadpusztító vizesárkoknál és egyéb függőségfejlesztő beruházásoknál – láthatja mindenki milyen szépen épül az ország (ha már az ellenkezőjét érzi..).

Szentandráson megálltunk ugyan egy kocsmánál és egy boltnál, de kevéssé ahhoz, hogy ne viseljen meg nagyon a Gőődény-halomhoz vezető út, ami az aszfaltutak elmúlási folyamatának legkényelmetlenebb végső szakaszában van, benőtt útpadkával. A bozótos után közvetlenül szántók, amik kényelmetlenül járhatók a csapadékos időnek köszönhetően. Legalábbis a tavaszi vetésű földek, amiket nemrégen zaklattak. Az egyébként jól járható  őszibúza táblák örömét az ilyenkor szokásos növénymérgezések halványították – nemigen láttunk olyan búzamezőt, amibe ne taposta volna bele jellegzetes sávjait a gyomirtás. Mindenesetre a lovak bio minősítését egy ideig nem tudnánk megvédeni, de bízunk benne, hogy nem kell vágni őket…

A Gödény-halomra vágyakozva tekintő Sólyom
- lám mégiscsak megbecsülik a lovak, hogy
szép helyekre visszük kirándulni őket...
A Gőődény-halom (ahogy az éjszakai vendéglátónk helyesbítette kiejtésünket, minthogy a térkép után unalmasan csak Gödény-halomként neveztük meg), az Ország legnagyobb relatív magasságú kunhalma, tényleg nagyszerű látvány tárul fel róla, ahogy három megye nyújtózkodik feléje (Békés, Csongrád, Szolnok). A halom legutóbbi 2 évtizedének története pontos látleletet ad a hazai közállapotokról, melynek fejezetei arrogáns technokrata tervezőről, tájellenes idegen(forgalmi) értelmezésekről, pártpolitikailag értelmezett tanösvényekről szólnak. (50 km, 19 – 20:00)

Lebeszélt szállásunk volt a (megye)határ túloldalán, ahova némileg sötétedés után értünk, de szép úton, ami egy másik nagy lapos halom érintésével, a Veker-ér markáns folyómedrén keresztül és a részletesen kifaragott Jézus Krisztus mellett vezetett, aki 3 csupasz szántóföld sarkán volt keresztre feszítve.

Az ügető, nóniusz és macska tenyészetet vezető Szokodi Kálmán adott szállást istállójában, a nap harmadik megvendégelésével, minthogy ismeretlenül is megkínált bennünket a disznóságaival. (57 km, bruttó 12 óra)
Kilátás a Gödény-halomról. A mélyedés talán a halom bányagödrének maradványa.

2012.05.16. Szerda

Belsőecser – Hódmezővásárhely, Kéktó

37,7 km, 10:30-19:00

Jót aludtunk a friss szalmában, s még házilekvárral is kedveskedtek (lekvárt szállítani problémás a lovon), úgyhogy későn indultunk. A bolt- és kocsmamentes Belsőecser termálvíz-illatú mezőgazdasági telepe után megcsodáltuk a TSZ-idők egyenkockaházait (még emeletes is van!), majd a téglatemplom romjait a tömött búzatáblában, aztán elindultunk keresztben a cserebökényi pusztán. A gyepet persze itt is csatornák zavarták, sőt szántók is, de vízállásos zsombékos részek mellett is elhaladtunk, egyenest a térképen „orosházimajor” néven szereplő egykori állattartó telephez, amit csak romjaiban kaptunk meg. Megjegyzendő, hogy a gyep elején juhászattal, itt pedig egy kisebb létszámú gulyával találkoztunk. Innen hamarosan a Kórógy nevű megszüntetett folyó gyönyörű medrét keresztező egyenes földút vezetett a fábiánsebestyéni műútig, amire egy termálvízzel fűtött óriáskertészet mellett értünk ki. (12,1 km, 12:45)

Szemben telepített tölgyerdő telepített vaddisznókkal, a kerítés mellett lehetett továbbmenni, mígnem az előbbi gyönyörű meder ellenpontjaként egy EU-s csatorna állta utunkat.
Mondjuk ki van írva nemzetköziül, hogy nem lehet fürdőzni,
magára vessen az állat, aki mégis belepusztul.
Mi rendesen elolvastattuk a lovakkal, bár Mirza tartásából az
látszik, hogy nem ért egyet ezzel a fejlődéssel.
 Ez az új fejlesztés még tovább megy a drágán, de rosszat irányba és nyilván valamiféle hatékonysági tényezőre hivatkozva le van fóliázva a szigorúan trapéz-profilú meder oldala, hogy még a legügyesebb őzek se tudjanak kimászni a legkisebb vízből sem. (Néhány hónapja a tévében is bemutattak egy ilyen százmilliós támogatással megépült vadcsapdát ötven méterenként a beledöglött jószágokkal, de az állatvédő kolléga nem ismerte fel, hogy az iparszerű csatorna sem indokolt, minthogy a természetes medrek eredendően fenntarthatóan és negatív mellékhatások nélkül, látnák el a vízpótlás feladatát.) Mi egy továbbfejlesztett változattal találkoztunk – lehet még néhány városi íróasztalt megjárta az ötlet – ugyanis 50 méterenként mintegy 2 méter széles érdesített szőnyeg volt fejlesztve a fóliára, nyilván hogy majd azon kimásszanak a farkasverembe került jószágok. Az ügyet lezárandó a csatorna mentén villanypásztor húzódott – helyenként nyilván a földön…

Biztos sok embernek megélhetést biztosít-
hatna ez a darab föld is,
ha nem a kőolaj
művelné,
hanem
az
ember.
Utak hiányában néhány végeláthatatlan szántón átvágva újra kiértünk a Kórógy medréhez – ezek voltak a nap és a túra legszebb részei: a száz méter széles meder üresen, kiszárítva, sokszor felszántva, de méltóságteljesen vonul végig a tájon, kanyarogva, s nem azért mert szeszélyes vagy csavarog, ahogy az iparszerű szemlélet látja és láttatja, hanem hogy minél nagyobb területtel érintkezzen az élet hullámos mintázatát adva az egyébként nyugtatóan sima tájhoz. A modern kor és a modern ember szégyene, (a)hogy ezeket a száz méter széles folyókat eltüntették, közepükbe meredek falú csatornákat vájtak, amik elvezetik a vizeket a területről, hogy ne zavarják a nagy erős gépeket a nagy egybetáblák művelésében, mely művelés során a vizek mérgező vegyszerekkel vagy éppen az oda nem való termálvizekkel szennyeződnek. Pedig nagyon hiányoznak ám ezek a folyók, hivatásuk szerint az élő táj erei, ahogy ezt elnevezésük mutatja: ér, ami a nedvességet és a tápanyagot hivatott szállítani a szervezetben. Az élő szervezetben; de a rabszolgatájban nincs helye a szabad, élő folyónak, a szabad tájnak és a szabadságnak. (S a lovasnak se, csak, ha betyár is egy kicsit...) Átjárhatatlan csatornák hálózzák be a tájat a börtönrácsok mintázatát feszítve a sivár tájra; az élet és az élelem termelése helyett ipari nyersanyagot és profitot állít elő a kőolaj a Természetből – a talaj, a folyó, a fény, a mag és az ember csak eszközök, hiába-beszélő szerszámok a profittermelő búzabányában.   Sajátos és sajnálatos módon nemcsak az átláthatatlan jogszabályokból épült átláthatatlan városfalak mögötti panelemberek, hanem a helyi ember értékrendje is hozzátorzult ehhez a rabszolgatájhoz, és a felszántott, egyfunkcióssá tett, kizsigerelt, óriásgépekkel tépett, taposott, hasogatott, forgatott tájat látja szépnek, hasznosnak, gondozottnak, műveltnek.
A mederben gondozatlan nádas, a partján elavult tanya, s ráadásul fák zavarják meg a művelt terület szépségét.
Lapistó település előtt különleges látványt nyújtott a Kelet felé néhány kilométerre húzódó dombvonulat, ami a térkép tanúsága szerint 7-8 méterrel magasodik a táj síkja fölé, meghaladva a 90 méter tengerszint feletti magasságot. A településektől távolabb ennek tetejére épült az „Objektum”, ahogy még a nap elején ígérték, mint tájékozódási pontot – a térképen titokzatos „Rád.” felirat sejteti funkcióját abból a korból, amikor még állomásozott hadsereg Magyarországon. 

Lapistó, mint a lovastúrázók legideálisabb delelőhelye is megjegyzendő, legalábbis a „B” kategóriás utazóknak, akiknek jól esik boltra bukkanniuk időnként. A bolt mellé ugyanis kocsma is társult, kedves kiszolgálóval, sőt közönséggel, és előtte gyepes terület, árnyékkal, elérhető kúttal! A feltételek ilyen tökéletes együttállása folytán előbb elindultunk, mint hogy jól esett volna, de azért a szemerkélést megvártuk. (22,1 km, 14:20 – 16:40)

Talán a jó körülményekre adott válaszként nem vágtunk át egy szintén nem tarisznyából vetett búzaföldön, de az út végén nem találtuk a hidat, úgyhogy mutatta is a valóság, hogy nem jól cselekedtünk. Sarkosan fordulva jutottunk az átkelőig, majd a diszkrét esőben a csatornáktól vezetve immár a hódmezővásárhelyi határban a Kéktói-erdőbe (négyzethálós tölgyes), amiből a Zöld-halomnál előbukkanva már látnunk kellett volna Sirkó Zoltán harcostársunk tanyáját, ahol vacsorával vártak bennünket. De nem láttuk, csak egy nagy hodályt, amiről telefonos segítséggel kiderült, hogy a híres kéktói Furioso ménes telephelye, s mi a szomszédba igyekszünk. Ahová 6 óra menetidő alatt, alig jobb, mint 6 km/órás átlaggal, de kipihent és megerősödött lovakkal meg is érkeztünk. (37,7 km, 19:00)

A Kórógy-ér üres folyómedre, középen csatornával.

2012.05.17. Csütörtök         

Hódmezővásárhely, Kéktó – Ópusztaszer, Emlékpark

28 km

A Zöld-halom felé indultunk a Kéktói ménes legelőjén.
Nem maradt hosszú táv az utolsó napra, úgyhogy nem tűnt kései indulásnak a 10 óra, amit a szomszédban javasoltak. A kéktói ménesből sok lóval sokan indultak a rendezvényre, valamint itt éjszakázott két hagyományőrző lovas Gyuláról, akiket elkerült a kísérő lovaskocsijuk. Kézenfekvő volt, hogy ne hagyjuk őket magukra,  s minthogy a közösségi szellem kitartott bennünk, a fél 12-es indulás után Északnak indulva a Kéktói-erdőn keresztül, egészen a nevéhez nem méltó Ördöngös tanyaközpontig kerültünk, hogy a mindszenti bekötőútnál keresztezzük a szentesi főutat. A hosszú nyílegyenes aszfaltos utat a sok ló, a sok vágta és a széles füves padka tette élvezhetővé. A társaságot alighanem Márkus vezetéklovunk élvezte a legjobban, aki szívesen vegyült el a nagy lovak között. Mindszenten átléptettünk, szép kisváros, 3 és fél km, majd a kompnál megálltunk, megvárni néhány taxival érkező lovat, akik valami oknál fogva csak innentől jöttek lábon. (20 km, 14-15:00)
Sok ló szépen komponállva...
A nagy kompon sűrűn állt a húsznál több ló, majd a túloldali újabb hosszú várakozás után elindultunk egy kisebb csapattal – különösen, hogy a túloldalt a töltésen érkező szolnoki és egri lovasokkal is találkoztunk. Az emlékparktól 1-2 kilométerre pedig a jósvafői hucul ménesből 1 hete lovagló csapat kanyarodott elénk. Mi a négy lovunkkal továbbmentünk Cseppentő Attila tanyájára, ahol már gyakran vendégeskedtünk, és újfent szembesültünk azzal, hogy a homok nem terem olyan szép gyepet, mint az öntéstalajok, vagy a feketeföld. De a jurta jól mutat a homokon is. (28 km, 16:00)
Szállásunk Cseppentő Attila jóvoltából.